Waterschap stelt beregeningsverbod in

Vanwege de aanhoudende droogte heeft het waterschap vanaf woensdag 25 juli in het hele rivierengebied een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Het beregeningsverbod geldt tussen 09.00 en 18.00 uur in het hele werkgebied van het waterschap. Tegelijk wordt alles in het werk gesteld om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

Het ‘beregeningsverbod met oppervlaktewater’ betekent dat gronden overdag niet met oppervlaktewater gesproeid/beregend mogen worden. Of het nu een kleine pomp is of een groot waterkanon, een overtreding kan leiden tot een boete. Overdag is de verdamping het hoogst, op de meeste plekken kan het waterschap ’s nachts de sloten weer op peil brengen. Daartoe pompt het waterschap met extra materieel vanaf de grote rivieren water in het gebied. Voor meer informatie kijkt u op de website van het waterschap Rivierenland.

Het verbod geldt (op dit moment) alleen voor het beregenen van gewassen en sportvelden. De gemeente mag wel de planten sproeien, waarbij  het gebruik van rivierwater is toegestaan.