Formatie in afrondende fase

De formatie van een nieuw college bevindt zich in een afrondende fase. Dat heeft formateur Nico de Jager meegedeeld. “We koersen op besluitvorming in de raadsvergadering van 19 juni aanstaande”. Op dit moment worden de teksten van het akkoord afgerond. Ook is de beoogde samenstelling van het nieuwe college bekend.

De beoogd wethouders zijn Hans Tanis (SGP-ChristenUnie), Hanny Visser-Schlieker (PRO Sliedrecht), Ton Spek (CDA) en Ben van der Plas (PvdA).
Het coalitieakkoord wordt momenteel afgerond. De coalitie wil over de inhoud van het akkoord na 19 juni nog in gesprek met de samenleving zodat die inbreng kan worden meegenomen in een college-uitvoeringsprogramma. De bedoeling is dat dit uitvoeringsprogramma na de zomer aan de raad wordt aangeboden.
Na het vertrek van de VVD van de onderhandelingstafel op 9 mei, ontstond een nieuw speelveld. Op 18 mei werd bekend dat de PvdA was aangeschoven bij de onderhandelingen. Nico de Jager: “Daarna kwam het in een stroomversnelling. Eigenlijk hebben we in zo’n drie weken het hele proces doorlopen. Dat was flink doorwerken, maar het leverde ook veel energie op. De komende weken zetten we de punten nog op de i. Daarnaast maken we afspraken over de teamsamenstelling”.