Internationale dag tegen ouderenmishandeling

Vrijdag 15 juni 2018 wordt tijdens de internationale dag tegen ouderenmishandeling wereldwijd aandacht besteed aan signaleren, stoppen en voorkomen van lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financieel misbruik.

Veilig Thuis biedt gespecialiseerde hulp op dit vlak

‘Cijfers spreken over zo’n 200.000 gevallen van ouderenmishandeling per jaar, het aantal meldingen is daar maar een fractie van. Er is dus nog heel wat te winnen om mishandeling terug te dringen.’ Verpleegkundig specialist GGZ Suzan Stevens van de afdeling Indigo van Yulius en Eline Kortman van Veilig Thuis ZHZ vertellen hoe professionals en inwoners van de regio daar aan bij kunnen dragen en waar zij naartoe kunnen bellen voor advies of een melding.

‘Indigo en Veilig Thuis voeren samen het landelijk actieplan ouderen in Veilige Handen ZHZ uit’, vertellen Suzan en Eline. ‘Een van de acties is om ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals uit de regio ZHZ voor te lichten over ouderenmishandeling. We willen vooral de bewustwording vergroten door uit te leggen welke signalen er zijn en wat je daarmee kunt doen.’

Vormen van ouderenmishandeling

‘De meest voorkomende vorm is lichamelijke mishandeling. Dat gaat om slaan of schoppen maar soms ook om knijpen of aan haren trekken. Bij mishandeling kun je ook denken aan diefstal of misbruik van pinpassen, bijvoorbeeld door kinderen of buren. Ouderen zijn vaak loyaal aan hen, voelen zich afhankelijk. Ze zijn bang die zorg en aandacht kwijt te raken en er helemaal alleen voor te staan. Als wij signalen op dat vlak krijgen, proberen we ouderen ervan bewust te maken dat het niet klopt en helpen we ze verder. We maken bijvoorbeeld samen eerst de financiële huishouding inzichtelijk en bekijken of inschakeling van een betrouwbaar iemand in hun omgeving of een bewindvoerder een oplossing kan zijn. Inmiddels bieden banken overigens ook de mogelijkheid tot gelimiteerde opnames voor gemachtigden en duidelijke overzichten van opnames en uitgaven. Dat kan ook helpen.’

Op het spoor

‘Om zulke voorbeelden en andere gevallen op het spoor te komen en aan te pakken, hebben we signalen nodig van zowel professionele collega’s als van vrijwilligers en mantelzorgers. Daarbij helpen activiteiten als de internationale dag tegen ouderenmishandeling natuurlijk om het onderwerp verder bekend en bespreekbaar te maken. Professionals zijn overigens verplicht actie te ondernemen als zij signalen opvangen over mishandeling. Net als inwoners kunnen zij terecht bij Veilig Thuis (zie de kadertekst) om gezamenlijk de problematiek terug te dringen. Ouderenmishandeling is een serieus probleem en elk geval van ouderenmishandeling is er één te veel. Veilig Thuis biedt u met expertise en ervaring ondersteuning advies of een onderzoek. Veilig Thuis is bereikbaar via het landelijk telefoonnummer 0800-2000 en via (078) 633 49 80 voor uw regio.