De duurzaamheidsambities van Sliedrecht voor 2018-2022

De gemeenteraad heeft de PDF-bestandduurzaamheidsagenda 2018-2022 op 13 maart 2018 vastgesteld. Sliedrecht koerst daarmee af op een energieneutrale en klimaatbestendige gemeente in 2050. De duurzaamheidsagenda beschrijft welke stappen de gemeente de komende jaren wil zetten om dat te bereiken. De focus ligt op de vier thema’s: energie, circulaire economie, schone lucht en klimaatbestendig dorp, met als overkoepelende uitgangspunt een voorbeeldige gemeente.

Bewustwording als rode draad

De rode draad door alle thema’s is bewustwording. Inwoners en bedrijven moeten weten waarom duurzaamheid belangrijk is, wat ze hier zelf aan bij kunnen dragen en hoe ze dat moeten doen. Sliedrecht zal de komende tijd blijven inzetten op informeren, motiveren en activeren. Ook is er veel ruimte voor initiatieven uit de samenleving.

Voorbeeldfunctie

De regio Drechtsteden, waar Sliedrecht onderdeel van uitmaakt, wil koploper worden waar het gaat om verduurzaming van de samenleving en de economie. In Sliedrecht zijn op meerdere punten al stappen gemaakt. Zo ligt het dak van het gemeentehuis vol met zonnepanelen en worden de woningen in de Staatliedenbuurt aangesloten op een warmtenet in plaats van aardgas.  Daarnaast is er begin dit jaar gestart met het initiatief Zon op bedrijfsdaken. Een gezamenlijk grootschalig project waarin de gemeente Sliedrecht, Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en adviesbureau ECONNETIC bedrijven motiveren om hun dak ter beschikking te stellen voor zonnepanelen.

De duurzaamheidsagenda als raamwerk voor activiteiten

Focus en een duidelijk kader zijn belangrijke uitgangspunten bij het ontplooien van activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Hiertoe heeft Sliedrecht een aantal ambities gebundeld in de duurzaamheidsagenda. De duurzaamheidsagenda van Sliedrecht vormt het raamwerk waarbinnen gericht activiteiten worden uitgezet.

Krachten bundelen door samen te werken

Een duurzaam Sliedrecht bereiken we niet alleen. Deze agenda is daarom opgesteld met inbreng van de gemeenteraad, inwoners, het bedrijfsleven, stichtingen en woningcorporaties. Deze partijen hebben allen een aandeel in het realiseren van de doelstellingen. Vanuit de gemeente is de rol stimuleren en faciliteren en regisseren waar nodig. Bij de uitvoering van de duurzaamheidsagenda ligt daarnaast de nadruk op samenwerking binnen de regio Drechtsteden.