Kerkbuurt 2.0!

Ondernemers en gemeente werken samen aan toekomstbestendigheid Kerkbuurt

Maandagochtend 14 mei ontvingen wethouder Hans Tanis en Eddy Hoogendoorn, voorzitter van de Ondernemersvereniging Kerkbuurt, uit handen van Platform De Nieuwe Winkelstraat een actieplan met aanbevelingen om de Kerkbuurt toekomstbestendig te maken. De ondernemers van de Kerkbuurt zijn trots op de diversiteit en kwaliteit van het winkel- en horeca-aanbod, maar maken zich tegelijkertijd zorgen over de toekomstbestendigheid van hun gebied. Het actieplan is tot stand gekomen door participatie van de ondernemers van de Kerkbuurt, de gemeente en de Rabobank en is opgesteld door platform De Nieuwe Winkelstraat.

Ondernemers en gemeente werken samen aan toekomstbestendigheid Kerkbuurt

Aanbevelingen

Het actieplan bevat aanbevelingen. De volgende stap is het maken van keuzes over wat de verschillende partijen met elkaar moeten aanpakken. Wethouder Hans Tanis: "Het rapport bevat een aantal heel concrete aanbevelingen voor ondernemers, vastgoed-eigenaren en gemeente. De urgentie wordt door iedereen gedeeld, er zijn financiële middelen beschikbaar, dus nu moeten we met elkaar aan de slag. Alleen gezamenlijk komen we verder, ik hoop van harte dat iedereen meedoet!"

Samenwerking

Voorzitter van de Ondernemersvereniging Eddy Hoogendoorn van Van der Vlies-Schoenen: "Er staat echt wat te gebeuren. Er is beweging, de samenwerking groeit en iedereen is zeer enthousiast. We kijken naar wat er op de korte termijn verbeterd kan worden, maar vooral naar de toekomst voor de lange termijn en doen dit met elkaar." Ook wethouder Hans Tanis benadrukt dat samenwerking het sleutelwoord is om de Kerkbuurt als winkelgebied te versterken: "Door gezamenlijk op te trekken, versterk je het gehele gebied en dat is in ieders belang."

Platform De Nieuwe Winkelstraat

Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Winkels sluiten, er is leegstand en omzetten lopen terug. Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum dat zich richt op de toekomstbestendigheid van Nederlandse winkelgebieden. Daarvoor werken zij nauw samen met partnerorganisaties uit alle relevante sectoren.