Vriendschapsband Orăştie

De stichting stedenband Sliedrecht-Orăştie bestaat vijftien jaar. Ter gelegenheid daarvan werd een Roemeense delegatie onder leiding van burgemeester Bălan zaterdagmiddag officieel ontvangen op het Raadhuis.

Burgemeester Van Hemmen feliciteerde zijn Roemeense ambtsgenoot met dit derde lustrum. Hij onderstreepte het belang van de stedenband omdat zowel Sliedrecht als Orăştie er economisch alleen maar op vooruit kunnen gaan.

Burgemeester Bălan op zijn beurt had veel woorden van dank voor de onderlinge samenwerking die de afgelopen jaren hechter is geworden. Hij sprak de wens uit de vriendschap graag te willen voortzetten.

Terwijl de eerste jaren de focus met partnerstad Orastie met name lag op incidentele materiele hulp, ligt het accent de laatste vijf jaar veelal op het uitwisselen van kennis en ervaring en is er steeds meer sprake van een gelijkwaardige relatie. De vele uitwisselingen hebben daartoe zeker bijgedragen.

De afgelopen week bezocht de Roemeense delegatie onder meer ASVZ, zorgcentrum Waardeburgh en de nieuwe sporthal De Basis. Ook werd een bezoek gebracht aan Dordrecht en Keukenhof.

Bijzonder aan deze uitwisseling was dat de Roemeense delegatie zowel Dodenherdenking als Bevrijdingsdag in Sliedrecht actief hebben bijgewoond.

Afgelopen maandag vertrok het gezelschap richting Brussel van waaruit koers werd gezet naar Orăştie.

Burgemeester Van Hemmen en zijn Roemeense ambtsgenoot Bălan tijdens een feestelijke ontvangst op het Raadhuis

Foto: Burgemeester Van Hemmen en zijn Roemeense ambtsgenoot Bălan tijdens een feestelijke ontvangst op het Raadhuis (foto: Cees Schilthuizen)