Werkbezoek Ministerie BZK

Onder aanvoering van Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, Chris Kuijpers, heeft op 18 mei 2018 een delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een werkbezoek aan de Drechtsteden gebracht. Bestuurders uit de Drechtsteden spraken met het ministerie over de groeiambities van het gebied (Groeiagenda 2030) en hoe de Drechtsteden toewerken naar een energieneutrale regio.

Chris Kuijpers (Directeur-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen) krijgtuitleg over Groeiagenda en Energiestrategie in de Drechtsteden

Vice-voorzitter van het Drechtstedenbestuur Hans Tanis gaf uitleg over de groeiambities van de Drechtsteden. Om een vitaal, aantrekkelijk gebied te blijven, waar mensen graag wonen, werken en vertoeven, zetten de Drechtsteden stevig in op wonen, werken en bereikbaarheid. Het gebied wil in aanloop naar 2030 toe een robuuste beweging voorwaarts maken en gaat voor economische groei: doorgroeien naar een gebied met meer dan 300.000 inwoners, 25.000 nieuwe woningen en 30.000 nieuwe banen erbij. De ambities en opgaven van het gebied zijn samengevat in de 'Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden'.

Werkbezoek Ministerie BZK

Groeiagenda

Tanis: 'De Drechtsteden vormen een gebied met veel potentie, maar die kansen moeten we wel verzilveren. Wij zijn van oudsher een gebied met een sterke identiteit, sterk in traditie, vakmanschap en innovatie en een gebied dat op weg, water en spoor zowel nationaal als internationaal een strategisch schakelpunt is tussen de Randstad en het achterland. De Groeiagenda vormt de basis voor een gezamenlijke investeringsagenda. Groei van het gebied vraagt namelijk om forse investeringen in concrete projecten. Van bedrijfsleven, van kennisorganisaties en van overheden. Op die manier willen we samen met onze partners ons gebied versterken en daarmee een stevige, economische bijdrage leveren aan Nederland.'

Energiestrategie

Jacqueline van Dongen, Drechtstedenbestuurslid Duurzaamheid en wethouder van Zwijndrecht, en Rik van der Linden, wethouder gemeente Dordrecht en projectwethouder Energiestrategie Drechtsteden, spraken het Ministerie van BZK bij over het Energieakkoord dat de Drechtsteden in februari 2018 met dertig partners (woningcorporaties, gemeenten, provincie, netbeheer, energiebedrijven, onderwijs, bedrijfsleven en inwoners) hebben afgesloten. Samen willen ze voor 2050 de Drechtsteden energieneutraal maken. Van Dongen: 'De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De energietransitie is iets wat we met elkaar moeten doen: overheid, inwoners en bedrijfsleven. Het gebeurt ook al op tal van plaatsen in onze regio, waar mensen bij de aanschaf van een nieuwe keuken voorsorteren op gasloos koken, hun woning isoleren of zonnepanelen plaatsen. We bundelen onze krachten en zetten in op gefaseerd los van aardgas, afstappen van het gebruik van fossiele brandstoffen, energie duurzaam opwekken en het fors terugdringen van het energieverbruik.'

De delegatie bracht tot slot nog een bezoek aan de Dordtse wijk Crabbehof, waar woningbouwcorporatie Trivire uitleg gaf over haar aanpak rond gasloos wonen in de wijk. Daarbij gingen de aanwezigen ook in op regelgeving rond verduurzaming.