Gesprek Hans Tanis en RWS over N3/A15

Er is een duidelijk aanspreekpunt nodig voor mensen en bedrijven die ideeën hebben om de overlast tijdens werkzaamheden aan de N3 en de A15 te verminderen. Dat vindt de Sliedrechtse wethouder Hans Tanis, die ook regiobestuurder van de Drechtsteden is en Bereikbaarheid in zijn portefeuille heeft. Hij hield zijn pleidooi vrijdag op een bijeenkomst van projectleiders van Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat begint in 2019 met de verbreding van de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht. Een jaar later staat groot onderhoud voor de N3 tussen Dordrecht en Papendrecht op het programma. Het zijn ingrijpende projecten die nodig zijn voor meer veiligheid en een snellere doorstroming. Maar tijdens de werkzaamheden zal het verkeer er veel overlast van ondervinden.

Aanspreekpunt

Tanis constateert dat er nu geen duidelijk aanspreekpunt is voor mensen en bedrijven die goede ideeën hebben om de overlast te beperken. "Willen we de overlast beperken moeten we onder andere extra openbaar vervoer inzetten. Dat vereist afstemming met Qbuzz en de waterbus. Aanvullende alternatieven als watertaxi moeten we ook onderzoeken."

Bedrijfsleven

Volgens Tanis is het belangrijk om het bedrijfsleven te betrekken: "Ondernemers zijn in staat om met vernieuwende oplossingen te komen. Maar dan moeten ze wel weten waar ze met hun voorstellen terecht kunnen." Zijn uitspraken zijn nadrukkelijk geen verwijt aan Rijkswaterstaat. "Zo'n aanspreekpunt kan ook worden opgezet door lokale overheden. Maar we moeten daar samen wel afspraken over gaan maken."

Wel is Tanis kritisch op de communicatie rond de grote projecten over de N3 en de A15. Volgens hem gebeurt er weliswaar veel op dat gebied, maar hij constateert ook dat de informatie over het aanpakken van de twee wegen nog niet iedereen bereikt. "Dat is wel hard nodig", stelt Tanis. "We moeten met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen, anders loopt de regio echt vast."  

Waardering

Als wethouder en regiobestuurder heeft Tanis veel waardering voor de manier waarop Rijkswaterstaat de grootschalige werkzaamheden in de Drechtsteden aanpakt. Hij prees met name de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, lokale overheden en het bedrijfsleven die volgens hem op veel gebieden voordelen oplevert.

Voor meer informatie over de komende werkzaamheden aan de N3 en de A15 kunt u lezen op de website van Rijkswaterstaat.

Gesprek Hans Tanis en RWS over N3/A15