Koninklijke onderscheiding

Loco-burgemeester Hans Tanis heeft donderdag 29 november 2018 een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan mevrouw L.M. Batenburg-Schouten in de Maranathakerk aan de Lijsterweg in Sliedrecht. Mevrouw Batenburg heeft de onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van haar afscheid als penningmeester van de Vrouwenkring van de Hervormde Gemeente Sliedrecht. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw Batenburg was van 1977 tot 2008 medewerker van de Hervormde Vrouwendienst en verrichte daarbij bezoekwerk bij ouderen. Van 1981 tot heden is zij Lid van de Commissie Adoptiekinderen en actief in de fondsenwerving. Van 1988 tot heden is mevrouw Batenburg vrijwilliger bij en penningmeester van de avondkring "Vrouwen Rondom de Bijbel". Ze maakt wens- en kerstkaarten ten behoeve van de fondsenwerving. Daarnaast zorgt mevrouw Batenburg voor geluks- en beterschapswensen bij ziekte en geboorte van leden van de kerkelijke gemeente. Verder verricht zij bezoekwerk bij ouderen en zieken. Van 1993 tot heden is mevrouw Batenburg bezorger van de kerkbode. Sinds 2017 is zij tevens vrijwilliger bij Zorgcentrum Parkzicht en verricht bezoekwerk.

Mw. Batenburg en loco-burgemeester Hans Tanis

Mw. Batenburg en loco-burgemeester Hans Tanis

Hoe kom je in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

Een Koninklijke Onderscheiding wordt uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht, kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.