Ondertekenen contract Optisport

Vanaf 1 januari 2019 gaat een nieuw contract in voor de exploitatie van zwembad De Lockhorst. Na een aanbestedingsprocedure kwam Optisport als beste partij naar voren. Met nieuwe afspraken mag Optisport de komende vijf jaar aan de slag in het zwembad. Wethouders Hanny Visser-Schlieker en Ben van der Plas ondertekenden vandaag het nieuwe contract met Oscar Schewe regiodirecteur van Optisport.

Met het contract tekent Optisport voor een upgrading van het zwembad op korte termijn. Zo wordt bijvoorbeeld de glijbaan omgebouwd naar een interactieve glijbaan met LED-displays, verlichting en geluidseffecten en wordt er een scorebord met tijdregistratie aan toegevoegd. Ook zal worden geïnvesteerd in nieuwe beplantingen en decoratieve elementen, de geluidsinstallatie, een beamer en een verruiming van het activiteitenaanbod.

Ondertekenen contract Optisport