Onderzoek naar lood bij speelplaatsen

De provincie is van mening dat er onderzoek gedaan moet worden naar lood in de bodem bij kinderspeelplaatsen in Zuid-Holland. De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) doet daarom bodemonderzoek bij kinderspeelplaatsen. Zo wordt duidelijk of extra acties nodig zijn.

Preventieve actie

OZHZ heeft de speeltuinen in Zuid-Holland-Zuid in kaart gebracht, zoals bij scholen, kinderopvang of openbare speellocaties. Op basis van historische informatie en eerder uitgevoerde bodemonderzoeken hebben bodemexperts gekeken of op deze locaties wellicht hogere loodgehalten te verwachten zijn.

Ook is nagegaan of spelende kinderen in contact kunnen komen met de grond. Bij een volledig betegelde speeltuin is dit namelijk niet het geval. Op basis van deze gegevens is gekeken op welke plekken extra onderzoek nodig is. Daar gaan onderzoeksbureaus bodemmonsters nemen. Er zijn dus ook speeltuinen waar dit niet nodig is.

Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel: door het ‘eten’ van grond waar mogelijke een bepaalde concentratie lood in zit. Als u dit weet te voorkomen, is er niets aan de hand.

U kunt een onderzoeksbureau aan het werk zien

Ook in Sliedrecht gaat een onderzoeksbureau een aantal kinderspeelplaatsen onderzoeken. Het kan zijn dat u onderzoekers een bodemmonster ziet nemen. Zij nemen dan een klein beetje grond mee, dat daarna in het lab geanalyseerd wordt. De uitkomsten van het onderzoek verwachten we begin 2019. Dan wordt duidelijk of er maatregelen in de betreffende speeltuin nodig zijn.

In Sliedrecht gaat het om de volgende kinderspeelplaatsen:

  1. Albrechtplein 39  
  2. Burgemeester Drijberplein 27
  3. Elzenhof 210  
  4. Julianastraat 40  
  5. Kroonstraat 34  
  6. Middeldiepstraat 78
  7. Rivierdijk 358  
  8. Rivierdijk 435  
  9. Van den Houte Willemsplein 6
  10. Wilhelminastraat 40

OZHZ houdt u op de hoogte

Zodra meer duidelijk is over de uitkomsten van het onderzoek, volgt meer informatie. Heeft u vragen over bodemonderzoeken naar lood? Bel dan gerust met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via (078) 770 85 85.