Meetresultaten luchtverontreiniging

De concentratie fijnstof in de lucht in Sliedrecht lijkt niet hoger te zijn dan de wettelijke Europese normen. Dat is de eerste voorzichtige conclusie van de gemeente Sliedrecht na drie maanden meten van de luchtkwaliteit op drie plaatsen: Craijensteijn, Stationsweg en Rivierdijk. Hier heeft TNO speciale meetkastjes opgehangen om een beter beeld te krijgen van de invloed van het verkeer op de lokale luchtkwaliteit in Sliedrecht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een landelijk netwerk om de luchtverontreiniging te meten en te berekenen. De dichtstbijzijnde meetpunten staan in Dordrecht en Alblasserdam. Op basis van dat netwerk voldoet de luchtkwaliteit in Sliedrecht volgens de berekeningen aan de Europese normen. De gemeente Sliedrecht heeft vorig jaar afgesproken om naast deze landelijke metingen ook lokaal metingen te doen. Het gaat daarbij vooral om de concentraties aan fijnstof en stikstofdioxide in de lucht en de invloed van het verkeer op de luchtkwaliteit.

Volgen

De eerste metingen zijn nu bekend, maar de tijd is nog te kort om stevige conclusies te trekken. Zo blijken de meetkastjes de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht nog niet goed te meten. Naar een oplossing van dit technische probleem wordt gezocht. Voor een goed beeld moet het onderzoek een jaar duren. In juni 2019 komt de eindrapportage van dit onderzoek.

Gezien de gemeten verhoogde concentraties in de spits lijkt de invloed van het autoverkeer al wel zichtbaar. Vanaf nu kunnen bewoners en andere belangstellenden de meetresultaten ook direct (realtime) volgen.