Verbreding A15

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit A15 Papendrecht – Sliedrecht en het Saneringsplan A15 Papendrecht – Sliedrecht op 30 augustus 2018 vastgesteld (en bekendgemaakt in de Staatscourant van 12 september 2018).

Het tracébesluit en saneringsplan liggen van woensdag 12 september tot en met woensdag 24 oktober 2018 ter inzage op verschillende locaties in de regio.

Informatie volgt op de pagina project verbreding A15.