Werken áán, vóór en mét Sliedrecht

Met trots presenteert het college van B & W van Sliedrecht het College Uitvoeringsprogramma voor de periode 2018-2022. Hierin staat werken áán, vóór en mét Sliedrecht centraal. De resultaten die dat de komende vier jaar oplevert, zorgen ervoor dat Sliedrecht een dorp is en blijft om trots op te zijn.

Het College Uitvoeringsprogramma is een uitwerking van het coalitieakkoord dat SGP/ChristenUnie, PRO Sliedrecht, CDA en PvdA voor de zomer al sloten. De afspraken die daarin zijn gemaakt, zijn nu uitgewerkt in concrete plannen. Het college wil inwoners, bedrijven en instellingen betrekken bij de uitvoering.

Aantrekkelijke winkelgebieden

De Kerkbuurt is net als het Burgemeester Winklerplein en de Woonboulevard belangrijk voor de economie van Sliedrecht. "Die gebieden moeten aantrekkelijk zijn, een goede uitstraling hebben en zo aan bekendheid winnen", zegt verantwoordelijk wethouder Hans Tanis. "We zetten daarom extra mensen in voor het aantrekken van nieuwe winkels".

Meer groen

Over vier jaar is de gemeente een stuk groener en is het aantal bomen met tien procent toegenomen. Speciale aandacht gaat uit naar het vergroenen van Baanhoek West en het aantrekkelijk maken van de bermen van de Deltalaan en Thorbeckelaan.

Hondenpoep

Er komt een oplossing voor één van de grootste ergernissen in Sliedrecht. De gemeente zet een hondenpoepzuiger in om speelplaatsen en parken schoon te houden.

Warmtenet

Sliedrecht-Oost wordt (deels) aangesloten op een lokaal warmtenet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 3,8 miljoen euro subsidie toegekend aan het project waarbij 500 particuliere koopwoningen, 100 huurwoningen en een verzorgingshuis aardgasvrij worden gemaakt.

Elektra

Het pand Elektra wordt zowel van binnen als van buiten aangepakt. En ook de directe omgeving krijgt een opknapbeurt. Daarmee zorgt het college ervoor dat het pand multifunctioneel inzetbaar is en dat de uitstraling van het gebouw in ere wordt hersteld.

Senior-vriendelijk Sliedrecht

Sliedrecht blijft onverminderd investeren in de zorg: voor de jeugd, voor ouders en voor senioren. Zo komt er een opvangplek voor kwetsbare inwoners in crisissituaties en er komen laagdrempelige ouderschapscursussen. Sliedrecht zet alles op alles om een senior-vriendelijk dorp te zijn en te blijven. "Dat doen we door met onze ouderen in gesprek te gaan", zegt wethouder Hans Tanis. "En we komen met voorstellen die passen bij hun wensen en behoeften."

Onderwijs

Onderwijs in Sliedrecht moet goed zijn en goed blijven. Het college vindt de ontwikkeling van kinderen en aansluiting op de arbeidsmarkt van groot belang. Daarom wordt er samen met het onderwijs een zorg- en techniekroute opgezet. Ook zet Sliedrecht erop in dat leerlingen MBO-opleidingen in het dorp kunnen volgen. Dat wil het college samen met het lokale bedrijfsleven voor elkaar krijgen.

Sliedrecht veilig

Sliedrecht moet een veilige gemeente blijven. Daarom begint Sliedrecht met de campagne '25.000 paar ogen', waarbij alle inwoners de vraag krijgen om alert te zijn en melding te doen bij onraad.