Subsidie aardgasvrij maken Sliedrecht-Oost

De gemeente Sliedrecht heeft in juni 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken en heeft deze subsidie toegekend gekregen. Het subsidiebedrag van 3,8 miljoen euro is bedoeld voor het aardgasvrij maken van circa 500 particuliere koopwoningen, 100 grondgebonden huurwoningen en één verzorgingstehuis. Deze woningen worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Aardgasvrije wijk

Het Rijk stelt in totaal 90 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. De subsidie is bedoeld voor 20 Nederlandse wijken. Voorwaarde voor deelname is dat op korte termijn minimaal 500 woningen van het aardgas worden gehaald. In samenwerking met Tablis Wonen zijn de huurwoningen in de Staatsliedenbuurt gereed gemaakt voor de komst van het warmtenet. Een andere voorwaarde is dat er een door het college goedgekeurd uitvoeringsprogramma is. Naast de gemeente Sliedrecht hebben nog 75 andere gemeenten een aanvraag ingediend.

Ambitie

Ton Spek, wethouder duurzaamheid: "We hebben een hoge ambitie als het gaat om de verduurzaming van ons dorp, maar weten ook dat het een ingewikkelde opgave is. Dankzij deze 3,8 miljoen euro kunnen we versneld stappen voorwaarts maken en woningeigenaren ondersteunen in de energietransitie. Omdat Sliedrecht-Oost één van de eerste bestaande woonwijken is die van het aardgas af gaat, zijn de leerpunten niet alleen waardevol voor de gemeente, maar ook voor de regio en de rest van Nederland." De Drechtsteden willen koploper zijn in de energietransitie en zetten zich in voor de overgang naar nieuwe, schone energie. Sliedrecht zet hierin een belangrijke stap.

Met bewoners in gesprek

Het aardgasvrij maken van woningen kan alleen slagen als de inwoners nauw betrokken worden. In de komende week ontvangen de bewoners van Sliedrecht-Oost een brief. De uitrol van het warmtenet is daarnaast gekoppeld aan een breder wijkvernieuwingsprogramma, waarin wordt ingezet op verbetering van de woon- en leefomgeving, toekomstbestendig wonen en verduurzamen. Er moeten wegen worden aangepast en vernieuwd en in een deel van de wijk zijn de riolering en het gasnet aan vervanging toe. De gemeente wil in deze wijk ook de toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte verbeteren en de openbare ruimte klimaatbestendig inrichten. Over al deze zaken kunnen de bewoners meedenken.

Leerproces

Gemeente Sliedrecht treedt daarnaast toe tot het nationale Kennis- en leerprogramma (KLP) Aardgasvrije Wijken. Gezamenlijk leren wij hoe met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden. En ook hoe we met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving kunnen verbeteren, de energierekening betaalbaar kan blijven en de aanpak kosteneffectief kan worden uitgevoerd op grotere schaal.