Nieuwe impuls Kerkbuurt

Komst Action in Sliedrecht definitief. Action en vernieuwde Hema geven Kerkbuurt een nieuwe impuls!

Afgelopen week zijn de handtekeningen gezet onder het nieuwe huurcontract voor de Hema en de Action op de Kerkbuurt. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verbouwing van het winkelpand aan het Merwedeplein. Het pand wordt geschikt gemaakt voor de komst van de Action. Ook de Hema wordt gemoderniseerd en ingericht volgens de nieuwste Hema formule, met een speciale foodcorner en terras op het Merwedeplein.

Met de komst van de Action en de modernisering van de Hema wordt de leegstand op het Merwedeplein bijna opgelost. De enige lege plek op het Merwedeplein is nog de winkel op de hoek, de voormalige ruimte van DA De Gaper. De verwachting is dat ook deze locatie binnen afzienbare tijd zal worden ingevuld. Met bovenstaande ontwikkelingen en de nieuwe lift wordt door de gemeente en betrokken eigenaar invulling gegeven aan de wens om de Kerkbuurt als winkelgebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken. De werkzaamheden zullen volgens de planning 1 juli gereed zijn, waarna Action de winkel zal gaan inrichten. De opening van de winkel en de lift wordt feestelijk gevierd. Over de invulling hiervan wordt met alle betrokken partijen nog overlegd. Zodra de datum en invulling bekend is, communiceren wij hierover.

Wethouder Ben van der Plas: "Als gemeente zijn we ontzettend blij met deze ontwikkeling. Een van de speerpunten is het terugdringen van de leegstand op de Kerkbuurt. Voor het Merwedeplein is dit nu bereikt. We hebben intensief met alle partijen gesproken en zijn blij dat het tot dit resultaat heeft geleid."

Ondertussen zijn ondernemers en gemeente ook voor de rest van de Kerkbuurt hard aan de slag met het terugdringen van de leegstand. Zo is op 9 april jl. een Toekomstperspectief vastgesteld door de gemeenteraad. Dit Toekomstperspectief biedt houvast voor nieuwe initiatieven om de winkelpanden te vullen.