Overdracht Cross-line monument

Groep 7 en 8 van de Henri Dunantschool dragen oorlogsmonument aan elkaar over

Op donderdag 18 april a.s. vindt de 34e officiële overdracht plaats van het Cross-line monument op het Albrechtplein. De Henri Dunantschool draagt dan officieel de adoptie van het oorlogsmonument over aan de volgende groep van deze school.

De bedoeling van de adoptie is leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis van het monument. Zo leren zij waarom ‘hij of zij’ bereid was zijn of haar leven in de waagschaal te stellen voor het verkrijgen van vrijheid. Ook wordt op deze manier meer inzicht gegeven in het begrip ‘vrijheid’. De adoptietaak loopt één jaar, waarna de taak weer wordt overgedragen aan de volgende groep van de school.

Historie monument

Het Cross-line monument is geplaatst om het werk van de Sliedrechtse crossers en de verzetsgroepen als levende herinnering te houden. De crossline heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Er was in de jaren 1944/45 een route tussen Sliedrecht en Lage Zwaluwe waarlangs mensen, medicijnen en informatie werden vervoerd. De crossers voeren met kano's en roeiboten onder het oog van de Duitsers en waagden hun leven voor de vrijheid van ons land. Het plein waarop het monument staat, het Albrechtplein, is genoemd naar de illegale verzetsgroep "Albrecht" waarvan het crossingswerk 1944/45 tussen bezet en bevrijd gebied deel uitmaakte. De kunstenaar van het monument is Hans Bayens.

Programma bijeenkomst

In de publiekshal van het gemeentekantoor heet burgemeester Bram van Hemmen iedereen welkom en houdt een korte toespraak. Kinderen uit groep 7 en 8 van de Henri Dunantschool dragen daarna hun zelfgeschreven gedichten voor. Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar het Cross-line monument aan het Albrechtplein, iedereen is bij dit gedeelte van harte welkom.

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Het programma is als volgt:

  • 09.45 uur: Ontvangst in de publiekshal van het gemeentekantoor, Industrieweg 11 in Sliedrecht.
  • 10.00 uur: Welkomstwoord en toespraak door de burgemeester, de heer A.P.J. van Hemmen. Voordracht van door leerlingen geschreven gedichten.
  • 10.30 uur: Vertrek naar het Cross-line monument aan het Albrechtplein (lopend,  duur ± 10 minuten).
  • 10.40 uur: Officiële kranslegging door twee leerlingen van de Henri Dunantschool, voordracht van door leerlingen geschreven gedichten, leggen van rozen bij het monument, vlag hijsen door erewacht.
  • 10.50 uur: Afsluiting door mw. I. Valk, directeur van de Henri Dunantschool. Slotwoord door de burgemeester,  de heer A.P.J. van Hemmen.
  • 11.00 uur: Einde programma.