Project Craijensteijn

De gemeente Sliedrecht werkt op dit moment aan het schetsontwerp van het project Craijensteijn. Het project gaat over het realiseren van een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Craijensteijn, vanaf sporthal De Basis tot aan de verkeerslichten op de Deltalaan. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de scherpe bochten flauwer te maken zodat het verkeer gelijkmatiger doorstroomt. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt.

Denk met ons mee!

U bent van harte welkom om de eerste ideeën van het schetsontwerp te komen bekijken op woensdag 24 april a.s. vanaf 17.00 – 20.30 uur in de zaal de Ark bij ASVZ, Touwbaan 1. Tijdens het inloopmoment gaan wij graag het gesprek met u aan en heeft u de mogelijkheid om uw aan- en/of opmerkingen op het schetsontwerp met ons te delen. Uw opmerkingen en ideeën worden meegenomen in de verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp. 

Het schetsontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep Craijensteijn. De klankbordgroep, bestaande uit een aantal betrokken inwoners, de fietsersbond en ASVZ is vanaf 2017 betrokken bij dit plan.

Schetsontwerp Craijensteijn