Uitbreiding Anne de Vriesschool

Sliedrecht trekt 462.000 euro uit voor uitbreiding basisschool

De gemeente Sliedrecht trekt 462.000 euro uit om de Anne de Vriesschool in Baanhoek-West uit te breiden met twee nieuwe lokalen. De gemeenteraad heeft daar vanavond mee ingestemd door het Integraal Huisvestingsplan unaniem goed te keuren.

De school in Baanhoek-West wil uitbreiden omdat er steeds meer kinderen in de nieuwbouwwijk komen wonen. Het schoolbestuur kan nu aan de slag met de verdere planvorming en uitvoering.

Anne de Viesschool

Nieuwe schoolgebouwen

In het Integraal Huisvestingsplan is ook vastgelegd dat er een haalbaarheidsonderzoek komt naar nieuwe gebouwen voor basisschool De Wilgen en de Prins Willem-Alexanderschool aan de Valkweg. De huidige schoolgebouwen zijn verouderd en ze voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het haalbaarheidsonderzoek zal een verkenning zijn van de mogelijkheden op de locatie en eventuele aanvullende wijkvoorzieningen.

Elf scholen

De gemeente Sliedrecht is, samen met de schoolbesturen, verantwoordelijk voor de huisvesting van circa 2.850 leerlingen. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren licht zal stijgen. In totaal heeft Sliedrecht 11 scholen (7 basisscholen, 2 scholen voor voortgezet onderwijs en 2 scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Goede staat

De schoolgebouwen in Sliedrecht verkeren in het algemeen in een kwalitatief en technisch goede staat. Er is de afgelopen jaren ook al flink geïnvesteerd in onderwijshuisvesting: nieuwbouw in Baanhoek-West en aan de Deltalaan, nieuw– en verbouw van het Griendencollege en de VSO Bleyburgh, verbouw Oranje-Nassauschool en verbouw en uitbreiding van de Johannes Calvijnschool.