Werkzaamheden begraafplaats

De komende weken voert onderzoeksbureau Kybys werkzaamheden uit op de begraafplaats van Sliedrecht. Het gaat om grondonderzoek en terreinmetingen. Die zijn nodig om te kijken of de begraafplaats in Sliedrecht kan worden uitgebreid.

Als er niks gebeurt, is de begraafplaats in 2025 vol. Daarom heeft de gemeenteraad in februari ingestemd met een onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Vorig jaar zijn zeven opties in kaart gebracht en het onderzoek dat de komende weken plaatsvindt moet uitwijzen of die haalbaar zijn en hoeveel ze kosten.

Het onderzoek is nodig om te kijken of er langs een aantal randen van de begraafplaats nieuwe graven aangelegd kunnen worden. Ook onderzoekt het bureau of de begraafplaats op een paar plekken anders kan worden ingericht, waardoor extra ruimte ontstaat. Tot slot onderzoekt Kybys of het mogelijk is om de begraafplaats uit te breiden met een deel van de groenstrook aan de kant van de Tiendweg, aan de noordkant.

Als al die mogelijkheden haalbaar zijn, dan is er zeker tot 2035 ruimte genoeg op de begraafplaats. Uiteraard zullen er tijdens uitvaarten geen werkzaamheden plaatsvinden. Voor bezoekers en omwonenden van de begraafplaats zullen we de overlast als gevolg van de werkzaamheden zoveel als mogelijk beperken.

Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden precies worden uitgevoerd, brengen we u daar via onze website, Facebook, twitter en de lokale media van op de hoogte.

Op www.sliedrecht.nl/begraafplaats vindt u een filmpje waarin u kunt zien welke mogelijkheden we onderzoeken.