Augustus

 • Bewonersbijeenkomst begraafplaats

  28 augustus 2019

  Het geotechnisch onderzoek naar de uitbreiding van de begraafplaats is klaar. De uitkomst is dat het technisch mogelijk is om de begraafplaats op alle zeven mogelijke locaties uit te breiden. Het onderzoek was nodig want als er niets gebeurt, is er vanaf 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven.

 • Populier om veiligheidsredenen gekapt

  22 augustus 2019

  Bij een boomveiligheidscontrole is vastgesteld dat een van de bomen tussen het fietspad Tiendweg en de A15 in zeer slechte staat verkeert. Het gaat om een populier die op basis van een spoedkap-maatregel wordt weggehaald.

 • Burgemeester wil gesprek met de samenleving over vuurwerk

  21 augustus 2019

  De gemeente Sliedrecht en inwoners moeten een goed gesprek met elkaar voeren over vuurwerk. Burgemeester Bram van Hemmen nodigt daarom iedereen uit voor een bijeenkomst op 4 september: "De aanpak van vuurwerkoverlast is een ingewikkeld vraagstuk. Vuurwerk geeft veel overlast en er wordt veel over gemopperd. Daarom wil ik nu met de samenleving in gesprek."

 • Gemeentenieuws

  20 augustus 2019

  Met ingang van donderdag 5 september staat het Gemeentenieuws in huis-aan-huisblad Het Kompas Sliedrecht. De afgelopen vier jaar werden de gemeentelijke pagina's gepubliceerd in De Merwestreek. Het contract met die krant liep af en daarom is het Gemeentenieuws opnieuw aanbesteed.

 • Budget duurzaamheidslening

  01 augustus 2019

  Dit jaar heeft de gemeente Sliedrecht al aan 29 inwoners een duurzaamheidslening verstrekt. Daarmee is de regeling zo succesvol dat het beschikbare budget niet meer toereikend is om nieuwe aanvragen te kunnen toewijzen. De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds biedt mogelijk een passend alternatief voor de lokale duurzaamheidslening.