Budget duurzaamheidslening

Dit jaar heeft de gemeente Sliedrecht al aan 29 inwoners een duurzaamheidslening verstrekt. Daarmee is de regeling zo succesvol dat het beschikbare budget niet meer toereikend is om nieuwe aanvragen te kunnen toewijzen. De energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds biedt mogelijk een passend alternatief voor de lokale duurzaamheidslening.

De duurzaamheidslening is bedoeld om inwoners van Sliedrecht te helpen hun woning energiezuinig te maken. Via de regeling is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een bedrag tussen de 2.500 en 15.000 euro te lenen.

De regeling is in 2011 in het leven geroepen. Sindsdien heeft de gemeente Sliedrecht in totaal 77 duurzaamheidsleningen verstrekt. In 8,5 jaar tijd is in totaal 371.372 euro uitgeleend om woningen energiezuiniger te maken. Van die 77 leningen zijn er 29 in de periode 1 januari t/m 31 juli 2019 toegewezen. In de eerste zeven maanden van dit jaar is er in totaal voor 136.550 euro aan leningen verstrekt.

Het budget voor deze leningen is daarmee volledig gebruikt. Daarom is het vanaf nu niet meer mogelijk om nieuwe leningen te verstrekken. De gemeente gaat kijken of er nieuw budget beschikbaar kan worden gesteld. Dit najaar komt daarover naar verwachting meer duidelijkheid.

Alternatief

In afwachting hiervan kan voor het treffen van energiebesparende maatregelen (mogelijk) een vergelijkbare energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds worden aangevraagd. Ook kunnen mensen een beroep doen op de energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

Het grootste verschil met de duurzaamheidslening is dat de duurzaamheidslening lokaal wordt ingevuld. De gemeente bepaalt lokaal welke maatregelen worden gefinancierd en welke doelgroepen voor de duurzaamheidslening in aanmerking komen.

De energiebespaarlening heeft vaste energiebesparende maatregelen die gefinancierd kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt is dat de energiebespaarlening een maximum van 75% stelt bij het financieren van zonnepanelen. Meer informatie hierover vindt u op www.energiebespaarlening.nl.

Energieloket Sliedrecht

Voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning verwijzen we ook graag naar het Energieloket Sliedrecht. Daar vindt u bijvoorbeeld ook nadere informatie over subsidies om uw woning te verduurzamen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Deze  subsidie van het Rijk geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels en kan gecombineerd worden met andere regelingen.