Populier om veiligheidsredenen gekapt

Bij een boomveiligheidscontrole is vastgesteld dat een van de bomen tussen het fietspad Tiendweg en de A15 in zeer slechte staat verkeert. Het gaat om een populier die op basis van een spoedkap-maatregel wordt weggehaald.

De gemeente Sliedrecht gaat de boom op 27 augustus kappen. Dat is nodig voor veiligheid op het fietspad. De werkzaamheden worden tegelijk uitgevoerd met het snoeien van bomen naast hetzelfde fietspad ter hoogte van het Februariplantsoen.

Volgende week voert de gemeente ook snoeiwerk uit bij bomen naast het fietspad Tolsteeg / Deltalaan ter hoogte van de brede school. Ook die snoeimaatregelen zijn nodig in verband met de veiligheid.

De snoeiwerkzaamheden vinden plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus. Fietsers kunnen daarvan enige hinder ondervinden.

kappen boom