Alcohol kopen onder 18?

Winkels en horeca in Sliedrecht houden zich goed aan de leeftijdsgrens van 18 jaar voor het verstrekken van alcohol. In maar liefst 86,8% (2017) tot zelfs 95,2% (2018) van de gevallen vragen de verkopers eerst naar een identiteitsbewijs. Dat blijkt uit onderzoek door 'mystery shoppers'. Over het eerste kwartaal van 2019 ligt het percentage vooralsnog op 75%.

De gemeente Sliedrecht heeft een preventie- en handhavingsplan alcohol. Het handhaven van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol is hier onderdeel van.

Nalevingspercentage haalt recordhoogte in 2018

Sinds 2015 zet de gemeente mystery shoppers in om te controleren of verkopers in twijfelgevallen vragen naar een identiteitskaart. De eerste jaren kregen verkopers een waarschuwing als dit niet gebeurde. Vanaf 2017 krijgen ze een boete. Bij de start van de controles in 2015 lag het nalevingspercentage op 41%, in 2018 is dit 95,2%. Er lijkt nu dus sprake van een trendbreuk. Ook in vergelijking met de regio scoort Sliedrecht uitstekend. Vergelijk het regionale nalevingspercentage van 42% in 2017 met de Sliedrechtse score van 86,8% in datzelfde jaar. Burgemeester Bram van Hemmen is blij met de resultaten. "Ik zie dit als een gevolg van onze inspanningen op zowel preventie als repressie. Ik wil de verkopers in Sliedrecht een compliment geven voor deze goede resultaten. Hiermee lopen we voorop in de regio. Het is nu zaak om de naleving op dit niveau te houden."

Doorschenken

De gemeente controleert ook op het 'doorschenken' van alcohol in cafés en andere gelegenheden. In april dit jaar hebben we hiervoor een kleinschalig onderzoek gehouden bij 9 alcoholverstrekkers. In 44% van de gevallen kregen bezoekers op een bepaald moment geen alcohol meer. We willen dit percentage omhoog krijgen naar 75%. Met de verkopers bespraken we kort geleden waar de norm ligt met doorschenken en boden we handvatten om de diverse fases van dronkenschap objectief te kunnen waarnemen. Hoewel de uitkomst op doorschenken nog lager is dan 75% liggen we met onze aanpak wel voorop in de regio. In het nieuwe preventie- en handhavingsplan stellen we nieuwe maatregelen voor als het gaat om doorschenken.

Alcohol slecht voor ontwikkeling jongeren

De gevolgen van het drinken van alcohol worden vaak onderschat. Voor jongeren die nog in de groei zijn, is alcohol extra schadelijk. Dit komt doordat de hersenen tot het 24ste levensjaar nog volop in ontwikkeling zijn. Alcohol heeft hier een schadelijke invloed op. Het advies is daarom om het gebruik van alcohol zo lang mogelijk uit te stellen, in ieder geval tot 18 jaar.

NIX18