Eerste stap ontwikkeling ziekenhuisterrein

Op woensdag 18 december is de eerste stap gezet in de herontwikkeling van het voormalige Ziekenhuisterrein in Sliedrecht. Wethouders Ben van der Plas (Grondzaken en Ruimtelijke Ordening) en Ton Spek (Wonen) en, namens Crossing Borders, Jaap Kruithof en Bart Verschure tekenden deze overeenkomst die uiteindelijk moet leiden tot de bouw van zo'n honderd appartementen aan de Wilhelminastraat. Wethouder Ben van der Plas van Grondbeleid en Ruimtelijke ordening: "Ik ben blij dat we deze eerste stap zetten in de ontwikkeling van het terrein."

Ben vd PlasDe bedoeling is dat er uiteindelijk vier complexen worden gebouwd. Crossing Borders wil duurzame appartementen ontwikkelen. Zo krijgen de appartementen standaard een water‐water warmtepomp. Daarnaast komen er zonnepalen op het dak. De woningen krijgen vloerverwarming en koeling wat er aan bijdraagt dat stof minder kans krijgt zich in de woningen te nestelen en te verplaatsen. De koudeval bij ramen in het geval van natuurlijke ventilatie wordt voorkomen door toepassing van een warmteterugwinning systeem (WTW) aldus Crossing Borders.

De gemeente wil dat er een waterbestendig ontwerp komt voor de buitenruimte van het nieuwbouwplan. Dit betekent concreet dat er minimaal 60 mm hemelwater gedurende 24 uur op het bouwveld moet worden vastgehouden om wateroverlast tegen te gaan. Verder wil de gemeente dat er ten minste is voorzien in een robuuste groene en sociaal veilige vormgeving van de buitenruimte, een goede groene inpassing van de appartementen en een voor voetgangers toegankelijke verbinding tussen de Wilhelminastraat en de Kerkbuurt. De ontwikkelaar van de woningen; Crossing Borders heeft aan de gemeente aangegeven de buitenruimte volledig te willen vergroenen vanuit het oogpunt van biodiversiteit.

De eerstvolgende stap is de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad om de gemeentelijke coördinatieregeling toe te passen voor de woningbouwontwikkeling aan de Wilhelminastraat 75. Als de gemeenteraad instemt met de toepassing van de coördinatieregeling dan worden de bekendmakingen, inspraak- en beroepsmogelijkheden van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gebundeld.