Fietspad Craijensteijn

Het voorontwerp van het nieuwe fietspad langs de Craijensteijn is bijna klaar. Op maandag 20 januari is er een inloopavond over de plannen in Sportcafé 't Bankie in De Basis. Omwonenden ontvangen begin januari een uitnodiging.

Stand van zaken

De gemeente Sliedrecht wil aan de zuidzijde van de Craijensteijn een fietspad in twee richtingen aanleggen. Een eerste schetsontwerp is eind april voorgelegd aan inwoners en andere belangstellenden. Er kwamen bijna 70 reacties en suggesties. Bijvoorbeeld over zebrapaden, snelheid van het verkeer, geluidsoverlast en invulling van groen. We willen de wensen en ideeën van inwoners zo goed mogelijk inpassen in het plan. Daarnaast is er intensief overleg met ASVZ over grondaankoop voor de aanleg van een deel van het fietspad. En met het waterschap over watercompensatie, omdat een deel van de sloot gedempt moet worden. Daarom kost het ontwerpen van het plan wat meer tijd dan eerder verwacht.

Inloopavond op 20 januari

In januari is het ontwerp klaar. Maandag 20 januari kan iedereen dan de tekeningen bekijken en er op reageren. Er is geen centrale presentatie: bezoekers kunnen tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen wanneer het hen uitkomt. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook wethouder Ton Spek is op deze inloopavond aanwezig. Begin januari volgt een uitnodiging.

Fietspad