Februari

 • Kosten VOG voor vrijwilligers vergoed

  28 februari 2019

  De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) biedt organisaties de mogelijkheid om veilig te werken. Na verschillende gesprekken die de gemeente Sliedrecht met vrijwilligersorganisaties heeft gevoerd, is gebleken dat een aantal organisaties geen gebruik maken van de VOG. Eén van de redenen is dat het te duur is voor een organisatie om de VOG's van alle vrijwilligers te betalen.

 • Inloopmiddag

  27 februari 2019

  Het parkeren van grote bestelbussen zorgt in Sliedrecht al enige tijd voor discussie. Met name in de woonwijken wordt dit als hinderlijk ervaren. Voor de eigenaren van de bestelbussen is het veelal geen optie om deze buiten de wijken te parkeren. Het gaat dan om bestelbussen die langer zijn dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter. Om tegemoet te komen aan beide belangen heeft de gemeente onderzocht op welke manier het parkeren van deze grote bestelbussen beter geregeld kan worden.

 • Koninklijke Onderscheiding

  22 februari 2019

  Burgemeester Bram van Hemmen heeft op donderdag 21 februari een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Wout van Rees. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wout van Rees ontving zijn Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarvergadering van de Historische Vereniging Sliedrecht.

 • Dr. Pieter Langeveldpenning

  21 februari 2019

  Oud-wethouder Hans Tanis is voor zijn grote inzet voor Sliedrecht vanmiddag onderscheiden met de eerste Dr. Pieter Langeveldpenning. Dat gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie in Partycentrum De Lockhorst. Hans Tanis was tien jaar wethouder in Sliedrecht. Eind januari is hij vertrokken. Hij is nu wethouder in de nieuwe gemeente Altena.

 • Lift Kerkbuurt

  21 februari 2019

  Een bijzonder transport vanmorgen vroeg in Sliedrecht. De schacht voor de lift in de Kerkbuurt is gearriveerd. En hij staat! De komende weken wordt de apparatuur voor de lift geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat de lift eind maart/begin april helemaal klaar is.

 • Vervangen bomen Stobbe

  20 februari 2019

  Bewoners van de Stobbe hebben met succes actie gevoerd om zeven bomen in hun straat te laten kappen. Het gaat om Ginkobomen die twintig jaar geleden zijn geplant. De vruchten van die boom zorgen voor stankoverlast.

 • Maatregelen gevaarlijke bomen

  20 februari 2019

  Twee grote poplieren tussen de Havikflat en de Valkhofflat zijn afgelopen week plotseling scheefgezakt en dreigen om te vallen. Daarom neemt de gemeente maatregelen.

 • Scan tegen misbruik

  13 februari 2019

  Aan de balies in de Gemeentewinkel werken wij met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Ons doel hierbij is om identiteitsfraude, identiteitsdiefstal en look-a-like fraude te voorkomen.

 • Afscheidsreceptie Hans Tanis

  07 februari 2019

  Op 22 januari is Hans Tanis benoemd tot wethouder van de nieuwe gemeente Altena. Er komt hiermee een eind aan zijn 10-jarig wethouderschap in de gemeente Sliedrecht.

 • Merwestreek niet ontvangen?

  07 februari 2019

  Ontvangt u de Merwestreek niet, of kent u iemand die de Merwestreek niet ontvangt? Voor het melden van klachten kunt u bellen met de Merwestreek (088) 0561595. Om een goed en helder beeld te krijgen is het belangrijk dat de klachten goed geregistreerd worden, daarvoor is de postcode en het huisnummer nodig.