Kosten VOG voor vrijwilligers vergoed

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) biedt organisaties de mogelijkheid om veilig te werken. Na verschillende gesprekken die de gemeente Sliedrecht met vrijwilligersorganisaties heeft gevoerd, is gebleken dat een aantal organisaties geen gebruik maken van de VOG. Eén van de redenen is dat het te duur is voor een organisatie om de VOG's van alle vrijwilligers te betalen.

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2019 de VOG voor vrijwilligers, onder enkele voorwaarden, door de gemeente wordt betaald. Gemeente Sliedrecht vindt veilig vrijwilligerswerk belangrijk en hecht veel waarde aan het verstrekken van VOG's aan vrijwilligers.

Voorwaarden

Voor alle vrijwilligersorganisaties die werken met kwetsbare mensen, zoals minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een persoonsgebonden budget, geldt dat zij gebruik kunnen maken van de landelijke regeling 'Gratis VOG'. Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure op www.gratisvog.nl.

Organisaties die buiten deze regeling vallen, kunnen onder de volgende voorwaarden een vergoeding vanuit de gemeente ontvangen:

  • De organisatie komt niet in aanmerking voor de landelijke regeling Gratis VOG.
  • De organisatie heeft niet de financiële middelen om zelf de VOG te vergoeden.
  • De organisatie heeft in het huiselijk reglement vastgesteld dat vrijwilligers verplicht zijn een VOG te hebben.

Aanvraag via het Vrijwilligerspunt

Het Vrijwilligerspunt registreert de vrijwilligersorganisatie die zich aanmeldt en laat deze organisatie een verklaring invullen. De vrijwilliger vraagt vervolgens zelf de VOG aan. Het bonnetje wordt ingediend bij het Vrijwilligerspunt, waarna het bedrag wordt teruggestort.

Komt u in aanmerking voor de gemeentelijke regeling, of heeft u vragen over de regeling? Neem dan contact op met het Vrijwilligerspunt via het Bonkelaarhuis, Bonkelaarplein 7, 3363 EL Sliedrecht, telefoon (0184) 420 539, e-mail info@welzijnswerksliedrecht.nl