Scan tegen misbruik

Aan de balies in de Gemeentewinkel werken wij met een documentscanner en gezichtsvergelijking. Ons doel hierbij is om identiteitsfraude, identiteitsdiefstal en look-a-like fraude te voorkomen.

Met speciale apparatuur kunnen wij (nog) beter misbruik van persoonsgegevens opsporen. Uw document lezen wij binnen een paar seconden uit en controleren dit op echtheid. Wij gebruiken deze apparatuur onder andere voor paspoort en identiteitskaarten en rijbewijzen.

Het land waaruit het document komt is daarbij niet belangrijk. Onze apparatuur leest documenten uit alle landen.