Koninklijke Onderscheiding voor ds. G.J. Mink

Burgemeester Van Hemmen heeft op vrijdag 25 januari in de Grote Kerk van Sliedrecht een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan ds. G.J. Mink. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ds. Mink ontving zijn Koninklijke Onderscheiding tijdens de jubileumuitgave van de Roodletterbijbel, Het Boek, waaraan hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Ds. G.J. Mink wordt gekwalificeerd als 'een persoon die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd'. Hij heeft de onderscheiding dan ook ontvangen op grond van al zijn vrijwilligersactiviteiten (al dan niet werk gerelateerd) én omdat hij zijn hoofdfunctie, die van predikant, op een voorbeeldige manier uitvoert.

Zo is hij onder meer op vrijwillige basis predikant in andere gemeenten. Daarnaast was hij lid van de Generale Synode van de PKN en sinds 2013 voorzitter van de Raad van Advies voor Gereformeerd Belijden en betrokken bij de Lithurgiecommissie. Ook schreef hij diverse boeken van christelijke signatuur.

Ds. G.J. Mink is predikant sinds 1983 en sinds 21 mei 2016 als predikant verbonden aan de Grote Kerk van Sliedrecht.

KO Ds Mink

KO Ds Mink