Ondertekening convenant

Op donderdag 31 januari is het convenant 'Dementievriendelijk Sliedrecht' ondertekend. Wethouder Hanny Visser-Schlieker en regiovoorzitter Alzheimer Nederland Arie Slob ondertekenden de overeenkomst in Het Bonkelaarhuis. Bij de ondertekening waren afgevaardigden van de bibliotheek, stichting Welzijnswerk, Alzheimer Nederland, het Mantelzorgpunt, Ketenzorg Dementie, Tablis Wonen en de gemeente aanwezig. Ook familie Van der Toren was aanwezig om hun persoonlijke verhaal over dementie te delen.

De gemeente en stichting Alzheimer Nederland gaan samenwerken om Sliedrecht tot een dementievriendelijke gemeente te maken.

Ondertekening convenant

Doelstellingen

De samenwerking wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarbij ieder jaar wordt geëvalueerd. De gemeente Sliedrecht heeft verschillende doelstellingen voor de komende vijf jaar:

  • Het stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in hun eigen wijk;
  • In te zetten op vroeg-signalering en het bieden van passende hulp en ondersteuning vanaf de eerste signalen van dementie;
  • Te voorzien in passende en toegankelijke vormen om mantelzorgers van mensen met dementie te ontlasten;
  • Mee te werken aan de verandering in de beeldvorming over mensen met dementie.