Aanpak Vroegsignalering Schulden

Sliedrecht gaat mensen met financiële problemen actief benaderen en ondersteunen

De gemeente Sliedrecht wil voorkomen dat inwoners in de financiële problemen komen. Daarom is Sliedrecht als eerste gemeente binnen de Drechtsteden gestart met de Aanpak Vroegsignalering Schulden.

De gemeente gaat inwoners met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk hulp en ondersteuning aanbieden om schuldproblematiek te voorkomen. Het Sociaal Team Sliedrecht wordt daarom uitgebreid met een Functionaris Vroegsignalering.

Die krijgt als opdracht inwoners actief te benaderen en het probleem achter de schulden aan te pakken. De Functionaris Vroegsignalering gaat inwoners begeleiden naar de juiste vorm van ondersteuning om ze te helpen uit de financiële problemen te komen.

De Aanpak Vroegsignalering Schulden is samen met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) opgezet. De SDD gaat aan de slag met de inwoners die bij hen als uitkeringsgerechtigde bekend zijn. Andere inwoners van Sliedrecht met schuldproblemen krijgen ondersteuning van het Sociaal Team Sliedrecht.

Het gaat om een pilot van drie jaar.

portefeuille