Hoe gaat het met u?

Heeft u een chronische ziekte of beperking? Ervaart u belemmeringen nu u ouder wordt? Zorgt u voor iemand in uw omgeving als mantelzorger? Of denkt u om een andere reden na over een gezonde leefstijl? De gemeente Sliedrecht is benieuwd hoe het met u gaat. Breng uw eigen situatie in beeld en vul twee keer per jaar de online vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in.

Door de veranderingen in de zorg zijn wij als gemeente Sliedrecht verantwoordelijk voor de ondersteuning en dienstverlening aan een grotere groep inwoners. Welke impact hebben de veranderingen in de zorg op uw leven? Als wij dit weten, kunnen we onze nieuwe rol en taken beter uitvoeren. Mijnkwaliteitvanleven.nl helpt ons daarbij.

Flyer Mijn kwaliteit van leven

Hoe werkt Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is voor mensen met een chronische ziekte of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Ook mensen die om andere redenen nadenken over een gezonde leefstijl kunnen de vragenlijst gebruiken om hun situatie in beeld te brengen.

Met de online vragenlijst brengt u twee keer per jaar uw eigen situatie in beeld. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen, hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert. Zo nodig kunt u iemand vragen u te helpen bij het invullen van de vragenlijst.

Mijn Kwaliteitsmeter

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u uw persoonlijke overzicht - Mijn Kwaliteitsmeter - met daarin de informatie wat voor u belangrijk is. Dit overzicht geeft houvast op momenten dat het niet altijd eenvoudig is om te verwoorden waar het echt om draait. Zo bent u goed voorbereid om in gesprek te gaan met uw familie, zorgverlener of de gemeente.

Grootschalig onderzoek

Door de vragenlijst van Mijnkwaliteitvanleven.nl in te vullen, doet u ook mee aan een landelijk onderzoek om de zorg te verbeteren. De anonieme resultaten worden onder de aandacht gebracht bij beleidsmakers, gemeenten en zorgorganisaties. Zo krijgen we als gemeente in beeld hoe het met onze inwoners gaat.

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland in samenwerking met Mantelzorg Nederland, Per Saldo, Zorgbelang Nederland, KBO-PCOB, NOOM en Ieder(in).