Oproep: kandidaten voor gemeentepenning gezocht

Op zaterdag 7 december 2019 is het Landelijke Vrijwilligersdag. Ter gelegenheid van deze dag reikt de gemeente de Sliedrechtse gemeentepenning uit aan personen die zich jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor een vereniging, organisatie of stichting. Wethouder Hanny Visser reikt op zaterdag 7 december de gemeentepenning uit. De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor vrijwilligers te tonen.

Kent u  kandidaten die voor de Sliedrechtse gemeentepenning in aanmerking komen?

De gemeentepenning kan worden toegekend aan personen die zich individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een buitengewoon karakter heeft.

Aanvraagformulieren

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij mevrouw M. Visscher-van Dorth, telefoonnummer (0184) 495 816 of via een email naar m.visscher@sliedrecht.nl.
Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 7 oktober 2019.

Gemeentepenning