Verbindings functionaris

Sinds de zomer van 2018 is er in Sliedrecht een Verbindingsfunctionaris gezondheid en verslavingen actief. De verbindingsfunctionaris richt zich op jongeren en volwassenen waar (risico's op) verslavingsproblemen aan de orde zijn. Zoals de naam al zegt, legt de Verbindingsfunctionaris een verbinding tussen deze jongeren en volwassenen en organisaties die hen kunnen helpen. Denk hierbij aan het Sociaal team Sliedrecht, jongerenwerk en de politie.

De verbindingsfunctionaris gaat mee de straat op, zorgt voor concrete afspraken en is contactpersoon tussen de betrokkenen, zijn/haar familie en de betrokken organisaties. Met de inzet van de Verbindingsfunctionaris werken we aan een gezond en veilig Sliedrecht.

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over de verbindingsfunctionaris of wil je met hem in contact komen? Stuur een mail naar verbindingsfunctionaris@sliedrecht.nl.

Verbindingsfunctionaris