Maart

 • Parkeren grote voertuigen

  29 maart 2019

  De gemeente Sliedrecht heeft onderzocht hoe het parkeren van vrachtauto's en grote bestelbussen beter kan in Sliedrecht. Het parkeren van vrachtauto’s en grote bestelbussen zorgt al enige tijd voor discussie. Daarom heeft de gemeente onderzocht op welke manier het parkeren van deze grote voertuigen beter geregeld kan worden.

 • Verbindingsfunctionaris gezondheid en verslavingen

  28 maart 2019

  Sinds de zomer van 2018 is er in Sliedrecht een Verbindingsfunctionaris actief. De verbindingsfunctionaris richt zich op jongeren en volwassenen waar (risico's op) verslavingsproblemen aan de orde zijn. Zoals de naam al zegt, legt de Verbindingsfunctionaris een verbinding tussen deze jongeren en volwassenen en organisaties die hen kunnen helpen. Denk hierbij aan het Sociaal team Sliedrecht, jongerenwerk en de politie.

 • Informatiebijeenkomst Kansrijk Sliedrecht

  27 maart 2019

  Wanneer je geen diploma hebt is het lastig om een (vaste) baan te vinden. Kansrijk Sliedrecht biedt een MBO niveau 1 opleiding aan, zodat inwoners van Sliedrecht een betere kans op de arbeidsmarkt te geven. De deelnemers van het eerste jaar hebben allemaal zicht op een baan of een vervolgopleiding.

 • Piet Vat geïnstalleerd als wethouder

  27 maart 2019

  In een overvolle raadszaal is Piet Vat dinsdagavond geïnstalleerd als wethouder van de gemeente Sliedrecht. Piet Vat is 64 jaar en is wethouder namens de SGP-ChristenUnie. Hij is de opvolger van Hans Tanis die in januari is vertrokken naar de gemeente Altena.

 • Schilderij geluidscherm A15

  27 maart 2019

  Kunstenaar start met groot schilderij geluidscherm A15

 • Hoe veilig vinden inwoners Sliedrecht?

  26 maart 2019

  Sliedrecht is een veilige gemeente en dat moet zo blijven. Om in beeld te krijgen hoe de inwoners de veiligheid ervaren, is vandaag een veiligheidsbelevingsonderzoek van start gegaan. De gemeente roept alle inwoners op aan het onderzoek mee te doen.

 • Veilige oversteekplaatsen

  25 maart 2019

  Vanaf 1 april 2019 starten we met het verbeteren en veiliger maken van twee oversteekplaatsen voor (brom)fietsers en voetgangers. De locaties zijn aangegeven door inwoners en staan benoemd als knelpunt in het verkeers- en mobiliteitsplan.

 • Gratis compost

  21 maart 2019

  Op zaterdag 23 maart en op zaterdag 30 maart kunt u gratis compost ophalen op de gemeentewerf, zolang de voorraad strekt. Dit kan van 09.00 tot 13.00 uur.

 • Oproep vaccinatie meningokokken

  21 maart 2019

  Sinds 2015 is er een toename van het aantal mensen dat ziek wordt van meningokokken W. De kans om meningokokken W op te lopen is momenteel gelukkig klein. Om verdere toename te voorkomen, heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een extra vaccinatie ingevoerd. Jongeren worden in april, mei en juni opgeroepen om zich te laten vaccineren om een uitbraak van meningokokken W tegen te gaan.

 • Drechtsteden gaan voor nieuwe energie

  14 maart 2019

  Gemeente Sliedrecht bereidt zich voor op een toekomst zonder aardgas. We gaan over op schonere, duurzamere warmtebronnen om te koken en onze huizen te verwarmen. Dit moet vóór het jaar 2050 klaar zijn. De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de andere gemeenten in de Drechtsteden, de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en warmtebedrijf HVC een eerste schets gemaakt voor de overstap naar aardgasvrij. Hierin staat welke alternatieven voor aardgas per wijk in de Drechtsteden het meest voor de hand liggen.

 • Bomenkap Parallelweg

  14 maart 2019

  Langs de Parallelweg, t.h.v. de nieuwbouw Benedenveer, staan 18 knotwilgen. De knotwilgen ontnemen veel daglicht van de woningen, waardoor de bewoners ze graag verplaatst zien worden.

 • Nieuwe wethouder SGP/ChristenUnie

  13 maart 2019

  SGP-ChristenUnie Sliedrecht draagt Piet Vat voor als wethouder

 • Parkeren grote bestelbussen

  12 maart 2019

  De inloopmiddag van maandagmiddag 11 maart over het parkeren van grote bestelbussen is druk bezocht. Vanaf 16.00 t/m 19.00 uur waren er doorlopend bezoekers die met hun vragen terecht konden bij projectleider Jan Dekker en Hans Appeldooren van de gemeente Sliedrecht. Alle op- en aanmerkingen worden indien mogelijk verwerkt in een voorstel waar het college van B&W later over besluit. Als er meer informatie is, plaatsen we dat op de website van de gemeente en op de gemeentepagina in De Merwestreek.

 • Woensdag 13 maart start kap bomen in de Staatsliedenbuurt

  12 maart 2019

  In de Staatsliedenbuurt wordt hard gewerkt aan een nieuwe wijkinrichting. Om het ontwerp te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om 77 bomen te kappen. Enkele maanden geleden zijn de eerste 26 bomen gekapt. Woensdag zijn de overige 51 bomen aan de beurt. De gemeente heeft, voor het verlenen van de kapvergunning, goed gekeken naar mogelijkheden om bomen te behouden. Een aantal nog jonge bomen hebben een nieuwe plek gekregen in een andere wijk. Uiteindelijk bleek het voor 77 bomen niet mogelijk om een andere oplossing te vinden. Ook voor de 3 lindes in de Talsmastraat bleek het na extra onderzoek niet mogelijk een oplossing te vinden om ze te behouden; daarom wordt daar nu ook een kapvergunning voor aangevraagd.

 • Hartveilig Sliedrecht

  07 maart 2019

  De gemeente Sliedrecht is sinds juli 2017 een Hartveilig dorp. Dit houdt in dat er in Sliedrecht voldoende vrijwilligers en Automatische Externe Defibrillators (AED's) zijn om tijdens de eerste cruciale zes minuten bij een hartstilstand in actie te komen.

 • Aanpassing kruispunt Sportlaan

  17 december 2019

  Begin december 2018 is de nieuwe verkeerssituatie bij de Sportlaan / kruising N482 opgeleverd. In de afgelopen periode hebben wij in de praktijk ervaren dat de bocht, komende van de N482 naar de Sportlaan, wat krap is. Dat is vooral voor vrachtauto’s en bussen lastig. Fijn dat gebruikers van de weg dat met ons gedeeld hebben!

 • Klussen met heel Nederland

  01 maart 2019

  Op 15 en 16 maart vindt de grootste vrijwilligersactie van Nederland weer plaats, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL DOET steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen. Zij zetten zich vrijwillig in voor diverse organisaties, die tijdens NL DOET net dat beetje extra kunnen doen. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ondersteunt dit graag.