Aanpassing kruispunt Sportlaan

Begin december 2018 is de nieuwe verkeerssituatie bij de Sportlaan / kruising N482 opgeleverd. In de afgelopen periode hebben wij in de praktijk ervaren dat de bocht, komende van de N482 naar de Sportlaan, wat krap is. Dat is vooral voor vrachtauto’s en bussen lastig. Fijn dat gebruikers van de weg dat met ons gedeeld hebben!

We hebben besloten om een kleine aanpassing in de bocht te doen. De bocht wordt wat verruimd, zodat alle weggebruikers goed en veilig kunnen passeren.

De werkzaamheden vinden plaats van maandag 11 tot vrijdag 15 maart 2019. In die periode ondervindt u wellicht wat overlast van de werkzaamheden. Dank voor uw begrip. Samen maken we Sliedrecht nog veiliger!