Parkeren grote voertuigen

De gemeente Sliedrecht heeft onderzocht hoe het parkeren van vrachtauto's en grote bestelbussen beter kan in Sliedrecht. Het parkeren van vrachtauto’s en grote bestelbussen zorgt al enige tijd voor discussie. Daarom heeft de gemeente onderzocht op welke manier het parkeren van deze grote voertuigen beter geregeld kan worden.

Ontheffing

Het college van B&W heeft op 26 maart jl. besloten dat Sliedrechtse vrachtautochauffeurs een ontheffing kunnen krijgen voor het parkeren van hun voertuig op een aantal aangewezen locaties op Nijverwaard en Kerkerak. Voor andere grote voertuigen langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter (meestal grote bestelbussen) worden er in de wijken locaties aangewezen waar deze mogen staan. 

Samenwerking

Bij dit onderzoek zijn eigenaars van grote bestelbussen, ondernemers en vrachtautochauffeurs betrokken geweest. Samen hebben zij bekeken welke oplossingen er mogelijk zijn. Hieruit is een plan ontstaan dat op 11 maart jl. tijdens een inloopmoment is gepresenteerd aan belanghebbenden en inwoners. Het plan is naar aanleiding van de opmerkingen van de bezoekers op diverse locaties aangepast.

Wethouder Ton Spek: 'We zijn met elkaar in gesprek gegaan, zowel met de inwoners als met de bezitters van grote bestelbussen en vrachtauto's. Ik ben tevreden dat er een plan ligt wat gezamenlijk tot stand is gekomen. Met dit besluit zijn we weer een stap verder gekomen voor een mooi Sliedrecht."

parkeren grote voertuigen