Uitslag verkiezingen Provinciale Staten

Verkiezing van de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen bestuur van het waterschap op woensdag 20 maart 2019.

Afschriften van de processen-verbaal (N10) van de gemeentelijke stembureaus en van de vaststelling van het aantal stemmen in de gemeente (N11) liggen ter inzage bij de receptie van het gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11.

Uitslag verkiezing Provinciale Staten