Veilige oversteekplaatsen

Vanaf 1 april 2019 starten we met het verbeteren en veiliger maken van twee oversteekplaatsen voor (brom)fietsers en voetgangers. De locaties zijn aangegeven door inwoners en staan benoemd als knelpunt in het verkeers- en mobiliteitsplan.

Twee locaties

Het gaat om twee locaties: de oversteek bij de Rijnstraat/Stationsweg, nabij de onderdoorgang van de A15, en de oversteek bij de rotonde Thorbeckelaan/Stationsweg, naast loodgietersbedrijf Simon.

In het fietspad nabij de Rijnstraat/Stationsweg wordt een bocht aangebracht, zodat de snelheid van (brom)fietsers wordt verlaagd en de zichtbaarheid vergroot. De oversteekplaats bij de rotonde wordt dichter naar de afslag van de rotonde geplaatst. Zo hebben auto's beter zicht op aankomende (brom)fietsers en voetgangers.

Werkzaamheden

De werkzaamheden nemen twee weken in de beslag. Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Tijdens de werkzaamheden blijft altijd één rijstrook in gebruik. Verkeersregelaars zorgen voor een goede doorstroming van het verkeer. Om overlast te beperken, worden asfalteringswerkzaamheden in de avond/nacht uitgevoerd. Tijdens het asfalteren is de weg tijdelijk afgesloten en worden omleidingen ingesteld.