Woensdag 13 maart start kap bomen in de Staatsliedenbuurt

In de Staatsliedenbuurt wordt hard gewerkt aan een nieuwe wijkinrichting. Om het ontwerp te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om 77 bomen te kappen. Enkele maanden geleden zijn de eerste 26 bomen gekapt. Woensdag zijn de overige 51 bomen aan de beurt. De gemeente heeft, voor het verlenen van de kapvergunning, goed gekeken naar mogelijkheden om bomen te behouden. Een aantal nog jonge bomen hebben een nieuwe plek gekregen in een andere wijk. Uiteindelijk bleek het voor 77 bomen niet mogelijk om een andere oplossing te vinden. Ook voor de 3 lindes in de Talsmastraat bleek het na extra onderzoek niet mogelijk een oplossing te vinden om ze te behouden; daarom wordt daar nu ook een kapvergunning voor aangevraagd.

De gemeente heeft kapvergunningen voor de bomen in de Staatsliedenbuurt afgegeven met de verplichting om, zodra de wijkinrichting is afgerond, +10% aan bomen terug te plaatsen. De nieuwe bomen krijgen straks een betere leefruimte dan de huidige bomen, omdat er meer groene ruimte komt rondom de bomen. Als het ontwerp straks is uitgevoerd, is de Staatsliedenbuurt weer een fijne woonbuurt met volop bomen en groen.