Bijeenkomst ontwikkelvisie Sliedrecht

Hoe gaat Sliedrecht er in de toekomst uitzien?

Denk met ons mee!

Graag gaan we op 6 juni met u in gesprek over de toekomst van het dorp. Hoe gaat Sliedrecht zich de komende jaren ontwikkelen? Wat willen we wel en wat willen we niet?
We beginnen de avond met een presentatie. Daarna kunt u vragen stellen en zelf met ideeën komen. De bijeenkomst is in het Griendencollege en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen is van harte welkom.

De bijeenkomst is een begin om samen met u te werken aan een omgevingsvisie voor heel Sliedrecht.

Wethouders Ben van der Plas, Piet Vat en Ton Spek hopen u te ontmoeten op donderdag 6 juni, van 19.30 – 21.00 uur in het Griendencollege!

Aanmelden

De bijeenkomst is voor alle inwoners van gemeente Sliedrecht.

Aanwezigheid graag doorgeven via j.koppelaar@sliedrecht.nl.

De ontwikkelvisie

De gemeente Sliedrecht werkt aan de toekomst van het dorp. Daarom hebben we een ontwikkelvisie gemaakt. Daarin staat hoe het dorp zich in de toekomst kan ontwikkelen.

Waarom zijn we daar juist nu mee bezig? Dat komt omdat er nieuwe woningen nodig zijn. Daarom is dit het moment om na te denken over de toekomst van Sliedrecht.

Het maken van zo'n ontwikkelvisie is om nog een andere reden belangrijk. We gaan die gebruiken bij het maken van een omgevingsvisie. In een omgevingsvisie staan plannen voor de toekomst als het gaat om ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Iedere gemeente in Nederland moet daarmee aan de slag.