Gemeente bestrijdt eikenprocessierups

De gemeente Sliedrecht start begin juni met het bestrijden van de eikenprocessierups. Bij eiken langs voetpaden, fietspaden en bij speelplaatsen worden met een zuiginstallatie de nesten van de eikenprocessierups verwijderd. Dit gebeurt met name bij de Tiendweg en de Rembrandtlaan.

Deze bestrijdingsmethode wordt uitgevoerd door een bedrijf met behulp van een hoogwerker. De rupsen worden verzameld in een stofzuigerbak en afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf. Medewerkers die de processierups verwijderen zijn voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en een gelaatsmasker waarmee ze zijn beschermt tegen brandharen tijdens uitvoering van de werkzaamheden.

De eikenprocessierups ontwikkelt zich sneller dan voorgaande jaren. Vooral de brandharen van deze rups zorgen voor overlast bij mensen en dieren. Vermijd daarom elk direct contact met de rupsen en resten ervan. De vrijgekomen brandharen kunnen ook via de wind verspreid worden. Na contact met de brandharen van de eikenprocessierups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Was of spoel de huid of ogen goed met water. De klachten verdwijnen binnen twee weken. Neem bij ernstige klachten contact op met een huisarts.

Eikenprocessierups