Voordracht personen voor een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2020

Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 zullen er wederom Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
U kunt hiervoor tot uiterlijk vrijdag 21 juni 2019 personen voordragen bij de burgemeester van Sliedrecht.

Wie komen in aanmerking voor een onderscheiding?

De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Hoe kunt u iemand voordragen?

Iedereen kan personen voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het voordragen van personen gaat als volgt:

 • Uw voordracht moet u via een aanvraagformulier indienen. Dit formulier kunt u opvragen bij mevrouw M. Visscher van het team Bestuursondersteuning van de gemeente Sliedrecht, telefoonnummer (0184) 495 816 of e-mail: m.visscher@sliedrecht.nl. Neemt u voor een goede afhandeling altijd even contact op met Marjolein Visscher.
 • U kunt het aanvraagformulier ook downloaden van de website van het Kapittel voor de Civiele Orden www.lintjes.nl.
 • De behandeling van een voordracht duurt minimaal een half jaar. Daarom dient het aanvraagformulier liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vrijdag 21 juni 2019, in het bezit te zijn van de burgemeester van Sliedrecht.

Wat moet er in het voorstel staan?

Naast enkele algemene gegevens zoals naam, adres, woonplaats en een korte levensbeschrijving van de kandidaat, is het onder andere ook van belang te beschrijven:

 • Wat de reden is voor het indienen van het voorstel
 • Om welke activiteiten het gaat (op welke manier de kandidaat zich heeft ingezet)
 • Waarom de verdiensten bijzonder zijn
 • Wat het belang is voor de samenleving
 • In welke perioden de kandidaat actief is geweest, hoeveel uur per week of maand en of er nog sprake is van actuele verdiensten
 • Welke uitstraling de verdiensten hebben (lokaal, regionaal, landelijk of internationaal)
 • Hoe groot de organisatie is waarin de kandidaat actief is
 • Of er vergoedingen zijn voor de activiteiten ( reis- en onkostenvergoedingen, presentiegeld, etc.) en zo ja, om welke bedragen het gaat.

Wat gebeurt er met uw voorstel?

De burgemeester controleert het voorstel en brengt advies uit over het voorstel. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijk college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister.
Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk besluit verleend. De burgemeester informeert u over de uitkomst van uw voorstel.