Werkzaamheden rotonde Thorbeckelaan

Vanaf maandag 20 mei 2019 wordt er gewerkt aan de aanleg van de rotonde aan de Thorbeckelaan in Sliedrecht. Het kruispunt aan de Thorbeckelaan is al lange tijd een verkeersknelpunt in Sliedrecht. Er is slecht zicht voor weggebruikers en er wordt vaak te hard gereden. Om te komen tot een veiligere verkeerssituatie wordt de kruising vervangen door een rotonde. Resultaat is dat het verkeer langzamer gaat rijden, wat ook effect heeft op de wegen rondom de rotonde. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 20 mei tot half augustus 2019.

Vanaf dinsdag 21 mei is het verkeersplan Fase 1 van kracht. Deze verkeerssituatie geldt tot en met medio juni. De kruisingen van de Thorbeckelaan met de Simon Stevinstraat en de Savornin Lohmanlaan zijn deze periode afgesloten. Voor de aanleg van 3 parkeervakken aan de Hobbemastaat wordt hier een korte afsluiting gerealiseerd, waarbij de Paulus Potterstraat bereikbaar blijft via de Simon Stevinstraat.
Bekijk hier het verkeersplan van Fase 1.

De Thorbeckelaan blijft voor bestemmingsverkeer bereikbaar. De verkeersregelaars en tijdelijke verkeerslichten leiden alles in goede banen. Tijdens het gehele project is de omleidingsroute via de Rembrandtlaan actief. De omleidingsroute wordt gemarkeerd door onze verkeersborden.

Planning en uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V. uit Bodegraven. De aannemer zorgt voor communicatie over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes. De inloopbijeenkomsten in november 2018 en in mei 2019 werden druk bezocht door omwonenden en geïnteresseerden. Werkzaamheden vinden plaats in de periode van 20 mei tot half augustus 2019.

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem contact op met de omgevingsmanager van Versluys, mevrouw Rieke van Wijngaarden, via tel. 0613007828 of via rotondethorbeckelaan@versluysgroep.nl. Heeft u vragen aan de gemeente? Neem dan contact op de directievoerder, de heer Chris van Bergeijk van de gemeente Sliedrecht via telefoonnummer 06-23568204.

Bouwapp

Alle informatie is ook te vinden via de bouwapp. Daar worden wekelijks updates over de werkzaamheden geplaatst. De Bouwapp is te downloaden via de appstore of de Google Play store. Zoek in de app naar ‘Rotonde Thorbeckelaan Sliedrecht’ voor al het laatste nieuws.

bouwapp