Maatregelen tegen vuurwerkoverlast

De gemeente Sliedrecht neemt een mix van maatregelen om de vuurwerkoverlast in de maanden november en december te bestrijden. Afgelopen jaar werden er in die periode 1560 knallen geregistreerd met het vuurwerkdetectiesysteem. Een jaar eerder waren dat er nog 853.

De gemeente zet dit jaar in op slim en intensief handhaven. Daarbij maakt de gemeente opnieuw gebruik van het vuurwerkdetectiesysteem. Dat systeem registreert de locatie waar het vuurwerk is afgestoken en meet hoe hard de knal is. Met die informatie gaan vuurwerkteams gerichter handhaven waarmee de kans dat overlastgevers gepakt worden dit jaar een stuk groter is dan vorig jaar.

Op 4 september heeft burgemeester Van Hemmen een gesprek gevoerd met inwoners over vuurwerk. In dat gesprek kwamen tal van ideeën naar voren om de vuurwerkoverlast in Sliedrecht aan te pakken. De burgemeester neemt het voorstel over om dit jaar een brief aan ouders te schrijven om ze te waarschuwen voor de gevaren van zwaar vuurwerk.

Burgemeester Bram van Hemmen: "Ouders zijn medeverantwoordelijk voor hun kinderen en staan vaak niet genoeg stil bij de gevaren van zwaar vuurwerk. Cobra's die tegenwoordig veel worden afgestoken, zijn wat explosiviteit betreft te vergelijken met een handgranaat. Die moet je niet in huis willen hebben en je moet niet willen dat je kinderen daarmee de straat op gaan."

Vuurwerkbrillen

Ook andere ideeën die op 4 september naar voren kwamen, zijn meegenomen in het plan van aanpak. Zo geeft Bureau HALT niet alleen vuurwerklessen op basisscholen maar dit jaar ook voor het eerst op scholen voor voortgezet onderwijs. Bovendien krijgen alle kinderen op basisscholen in Sliedrecht in december een vuurwerkbril van de gemeente.

De burgemeester laat een aantal andere voorstellen van inwoners onderzoeken om te kijken of die in 2020 kunnen worden uitgevoerd. Het gaat dan om vuurwerkvrije zones, bewakingscamera's en het aanwijzen van vuurwerk-afsteeklocaties. Het is niet haalbaar om die maatregelen dit jaar al in te voeren.

Vuurwerk