Sociaal Team in het zonnetje gezet

Wethouder Hanny Visser heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Sociaal Team in het Bonkelaarhuis. Ze trakteerde de medewerkers op taart vanwege de mooie resultaten die het Sociaal Team het afgelopen jaar heeft geboekt.

Sociaal Team in het zonnetje

Een jaar geleden verhuisde Sociaal Team Sliedrecht naar het Bonkelaarhuis. In het Bonkelaarhuis kunnen inwoners terecht met al hun hulp- en ondersteuningsvragen. Ook voor jeugd- en opvoedhulp kunnen inwoners terecht bij Sociaal Team Sliedrecht.

De gemeente Sliedrecht ontvangt veel positieve reacties van instellingen waar het Sociaal Team mee samenwerkt. Deze positieve ontwikkeling is ook terug te zien in de cijfers voor jeugdhulp.

Sociaal Team in het zonnetje

Kosten dalen

De landelijke trend is dat de kosten voor jeugdhulp stijgen. In Sliedrecht zijn de kosten juist gedaald, terwijl er meer mensen worden geholpen. Uit cijfers van onderzoeks- en adviesbureau HHM blijkt dat het Sociaal Team in Sliedrecht een groeiend aantal kinderen helpt. In andere gemeenten in de regio krijgen inwoners vaker een doorverwijzing, terwijl de hulp voor inwoners van Sliedrecht vaker van het Sociaal Team zelf komt.

In 2017 lag het aantal cliënten op 547 en in 2018 groeide dat naar 592. In 2017 kostte de geïndiceerde jeugdhulp nog bijna 4,7 miljoen, in 2018 was dat 225.000 euro minder. Ook uit de eerste kwartaalrapportages over 2019 blijkt dat de kosten in Sliedrecht beduidend lager liggen dan in de rest van de regio.

Trots

Wethouder Hanny Visser is trots op het Sociaal Team: "Toen het Bonkelaarhuis precies een jaar geleden officieel opende, hadden we grote verwachtingen. En sindsdien hoor ik van iedereen dat het een super succes is. De cijfers onderstrepen dat. We zijn een voorbeeld voor andere gemeenten. Daarom geef ik jullie allemaal een heel groot compliment."

Margret van Schie, manager van het Bonkelaarhuis, reageerde blij verrast op het bezoek van de wethouder: "Ik dank de wethouder en de gemeente voor de steun die we altijd krijgen en voor de prettige samenwerking. Er is nooit een belemmering om zaken te bespreken en de gemeente steunt ons altijd. Dat is bijzonder, want collega's in andere gemeenten maken dat wel anders mee."