Vertraging opruimwerkzaamheden Watertorenterrein

De opruimwerkzaamheden na de brand op het Watertorenterrein hebben vertraging opgelopen. Bij het onderzoek van nutsbedrijf Stedin naar oude stroompunten onder het puin is op asbest gestuit. De asbest is op een aantal locaties gevonden.

Door de aanhoudende regen van de afgelopen week is het nat en niet verder verspreid. Daarom vormt het geen gezondheidsgevaar voor omliggende woningen. Wel wordt nu een protocol opgestart om de asbest te verwijderen.

Op woensdag 25 september brandde een oude loods op het Watertorenterrein tot de grond toe af. De resten van de brand worden sindsdien door de ontwikkelaar opgeruimd. De ontwikkelaar had Stedin gevraagd oude stroompunten onder het puin te onderzoeken, toen de asbest werd ontdekt.

De sloop van het gedeelte waar asbest is gevonden is direct stilgelegd en er is een speciaal protocol in werking getreden om dit te verwijderen. De andere plekken waar asbest is gevonden zijn met lint afgezet.

Door een gecertificeerd bedrijf zal controle worden uitgevoerd, gerapporteerd en een saneringsplan worden gemaakt. Pas als deze door het bevoegd gezag is beoordeeld en goedgevonden, kan sanering van de asbest plaatsvinden. Dit zal naar verwachting nog een week duren, maar de gemeente en de Watertoren NV doen er alles aan om de vertraging zoveel als mogelijk te beperken.

Na de saneringswerkzaamheden worden de locaties onderzocht door een technisch laboratorium. Als die weer schoon zijn worden de locaties weer vrijgeven.

De werkzaamheden op het terrein waar geen asbest is aangetroffen gaan gewoon door.

Watertorenterrein