Prik een boom!

Bomen zijn belangrijk en nuttig. Het college van Sliedrecht wil graag dat de komende drie jaar meer bomen worden gepland. Het gaat om 10% meer bomen! Dat wil zeggen dat we de komende jaren nog rond de 900 bomen bij komen.

Prik een boom!

We willen graag weten waar jij nog bomen wilt zien in Sliedrecht. Help jij mee om de doelstelling 10% meer bomen te halen? Prik een boom in onze openbare ruimte! Via het prikken van een speldje op deze kaart maak je duidelijk waar jij een boom wenst. Bij het prikken van de boom wordt gevraagd om aan te geven wat voor soort boom je wenst en wat je motivatie is om op juist die plaats een boom te prikken.

Wat gebeurt er als ik een boom heb geprikt?

De gemeente gaat bekijken of op de door jou aangegeven plek een boom kan komen. Begin december zie je op onze website een kaart met alle boomwensen die we gaan uitvoeren. We geven bij deze kaart ook aan welke boomwensen niet door kunnen gaan en waarom niet.

Wanneer kunnen we jouw voorstel uitvoeren?

  • De boom staat in de openbare ruimte
  • De boom staat ver genoeg van de bebouwing af (minimaal 2 meter)
  • Ondergronds is voldoende voeding en groeiruimte voor de boom. En er liggen geen kabels en leidingen onder de boom
  • De verkeerssituatie blijft veilig en vrachtauto's kunnen onder de boom doorrijden
  • De boom past binnen projecten- en stedenbouwkundige plannen van komende jaren
  • De eventueel gewenste soort boom is geschikt voor de voorgestelde plek