Gemeentenieuws scoort ruim voldoende

Eind vorig jaar heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden een onderzoek gedaan naar deze gemeentepagina. Ruim driekwart van de inwoners van Sliedrecht leest het gemeentenieuws elke week of af en toe. De pagina scoort een ruime voldoende.

Onderzoek

Waarom leest u het gemeentenieuws? Of waarom niet? Wat vindt u van de vorm en inhoud? Wat kan beter? Dat wilde de gemeente Sliedrecht te weten komen met dit onderzoek. In totaal hebben 246 inwoners meegedaan. 145 inwoners deden dit via het bewonerspanel, de anderen gaven antwoord op een (online) vragenlijst. Na een weging op leeftijd zijn de uitkomsten representatief voor heel Sliedrecht. Ze geven dus een goed beeld.

Goed gelezen

De helft van de deelnemers leest de gemeentepagina elke week en 27% af en toe. Vooral inwoners van 34 jaar of jonger lezen het gemeentenieuws niet. Van de niet-lezers zegt 9% geen interesse te hebben. Verder zijn er geen duidelijke redenen. Wel zegt 9% dat de officiële publicaties achterwege mogen blijven. Die zijn namelijk ook te vinden op www.overheid.nl. 1 op de 10 vindt het nieuws over de gemeenteraad niet nodig.

Figuur bij gemeentenieuws

Mooi rapportcijfer

Van de lezers geeft 35-43% het gemeentenieuws een rapportcijfer 8 of hoger. 30-47% geeft een 7. Mooie cijfers, maar 1 op de 10 geeft een onvoldoende. Dat kan dus nog beter! Mensen lezen de gemeentepagina's vooral voor de officiële publicaties en nieuws van de gemeente. Maar ook voor informatie over evenementen en wegwerkzaamheden. Zo'n 14% van de mensen mist bepaalde informatie. Ze willen bijvoorbeeld meer weten over bouw- en kapvergunningen. Andere aandachtspunten zijn: gebruik meer foto's, vermijd vakjargon en geef meer uitleg.

We gebruiken de resultaten van het onderzoek graag om de gemeentepagina nog beter te maken!

tabel bij onderzoek gemeentenieuws